#tagganorrland
Den kommande boomen i Norrland 
Det händer mycket i Norrland, den nordligaste regionen i Sverige. Svenska kronor värda hundratals miljarder investeras i de två nordligaste länen under de kommande 20 åren. Dessa investeringar är game changers som kommer att få effekter långt utanför Norrlands gränser.  I dagsläget har Norrland en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror - och den estimeras fortsatt att sjunka i och med den senaste investeringsvågen.
De kommande förändringarna i Norrland innebär både utmaningar och möjligheter för företagen. Att fokusera på att skapa attraktiva lönepaket, främja en öppen kultur på arbetsplatsen och marknadsföringskampanjer kan hjälpa er att locka kvalificerade kandidater från både inom och utanför Norrland när företagen förbereder sig för den kommande boomen i investeringsverksamheten under de kommande 20 åren. 
Stora industriaktörer driver tillväxten i norr
I spetsen för satsningen står Northvolt, som bygger en batterifabrik i Skellefteå som förväntas skapa 3 000 arbetstillfällen. Detta är en del av en större satsning från fossila bränslen till förnybara energikällor; H2 Greensteel utanför Boden, Hybrids satsningar och LKAB:s övergång till produktion av fossilfritt svampjärn är alla tillsammans en stor omställning till gröna energikällor.  
Företagen är nyckeln till att locka fler människor till norra Sverige 
Utmaningen för regionen ligger i att det inte finns tillräckligt med arbetskraft i Norrland för att täcka de framtida behoven - så arbetskraften måste komma från utanför länen. Detta innebär att det är dags för företagen att omvärdera sina strategier och börja titta på hur de kan locka talanger utifrån. Det kan bland annat handla om att erbjuda attraktiva löner och förmånspaket samt att se till att ha en välkomnande arbetsmiljö och kultur. 
Investera i marknadsföringskampanjer för att locka till sig nya talanger
Med en redan låg arbetslöshet i Norrland är det viktigt att företagen sticker ut från mängden om de vill locka till sig nya talanger.   För att dra nytta av alla dessa nya jobbmöjligheter måste man hitta nya sätt att locka människor till Norrland som kanske inte har tänkt på det tidigare eller är omedvetna om alla de fantastiska möjligheter som finns här nu. Att investera i marknadsföringskampanjer som riktar sig till både lokala talanger och potentiella arbetare utanför länet kan bidra till att uppmärksamma ditt företag och göra det lättare för dig att hitta kvalificerade kandidater som är villiga och kapabla att arbeta i din organisation. Genom att göra detta kommer du att kunna dra nytta av denna tillväxtperiod och se till att din organisation har tillgång till de bästa talangerna nu - och i framtiden! 
Sigster Pictures kan hjälpa ditt företag att synas genom film och foto
Kontakt oss på Sigster Pictures för att hjälpa ditt företag att synas genom film och foto. Vi kan hjälpa er att ta fram rekryteringsfilmer och bildbanker som visar hur just ert företags kultur ser ut och känns. Hur ni skiljer er från mängden och vad ni kan erbjuda era anställda. Vi ser fram emot att skapa tillammans med er!

Skriven av: Tobias Stjernström, CEO, Sigster Pictures
Datum: 13 Januari 2023

You may also like

Back to Top